Vyhledávání zaměstnanců

vyhledáme a zprostředkujeme vám zaměstnance

Agenturní zaměstnávání

zaměstnance otestujeme, proškolíme a vyhodnotíme, připravíme podklady pro jejich zaměstnání

Naše filosofie


Čas

kupujete si nejen čas ale i 25 let zkušeností

Úspěch

Váš úspěch je i naším úspěchem

CZ PEOPLE s.r.o., U Královské louky 892/6, Praha 5, IČO: 26307961, DIČ: CZ26307961, Zapsáno u Městského soudu v Praze C/100669 v roce 2003 se základním kapitálem 200.000 Kč 

CZ PEOPLE Finance s.r.o., U Královské louky 892/6, Praha 5, IČO: 26355124, DIČ: CZ26355124, Zapsáno u Městského soudu v Praze C/162282 v roce 2003 se základním kapitálem 200.000 Kč 

Naše značky: